Monthly Archives: iulie 2014

PROTEST

S-A ÎNTÂLNIT DE NENUMĂRATE ORI CU
PROCURORI ŞI JUDECĂTORI.
A ŢINUT PRELEGERI ÎN FAŢA LOR.
Atunci nu era un pericol social !
I-AU TRECUT PRAGUL POLITICIENI
DE PRIM RANG
Atunci nu era inamicul public nr. 1 !
I-AU TRIMIS SCRISORI DE FELICITARE
INSTITUŢII ŞI FUNCŢIONARI INTERNAŢIONALI
DE PRESTIGIU
Atunci nu i se punea la îndoială onorabilitatea !
S-A BĂTUT PENTRU DREPTURILE
A MII ŞI MII DE OAMENI
Atunci nu i se contesta buna-credinţă !
S-A AFLAT ÎN PRIMA CONDUCERE A ROMÂNIEI
POSTDECEMBRISTE
Atunci nu punea în pericol ordinea publică !

Cui îi este frică de Scaleţchi ?
Ar avea de suferit statul de drept şi democraţia
dacă el ar fi în libertate ??

De ce instanţele nu au ţinut cont de viciile de procedură pe care trei avocaţi de mare prestigiu şi probitate profesională
le-au prezentat cu claritate în toate instanţele ?
Aceasta să fie esenţa statului de drept ?
Aceasta este Justiţia reformată de doamna Macovei ?

Au trecut 518 (cincisuteoptsprazece) zile de când, printr-o conspiraţie mişelească, Preşedintele Fondator OADO, prof. univ. dr. Florentin Scaleţchi, a fost rearestat. După o înscenare juridică odioasă şi o cercetare şi condamnare abuzivă, netemeinică şi nelegală, prin care instanţe după instanţe de judecată, sub presiunea vizibilă a DNA, au ignorat atât cererile avocaţilor, cât şi ale OADO, încălcând în mod repetat procedura şi, implicit, drepturile fundamentale ale acestui om care, pentru a doua oară în viaţă, trăieşte drama de a deveni din nou deţinut politic într-un regim aşa-zis democrat, regimul Băsescu, pentru că, prin opiniile lui, ieşirile publice, a deranjat de atâtea şi atâtea ori puterea.
De asemenea, au trecut 428 zile de când în România, ţară membră cu drepturi depline a ONU, a UE, a NATO, a OSCE şi a CEDO, deţinutul politic prof. Florentin SCALEŢCHI este ţinut ilegal în detenţie peste mandatul de executare, prin abuz de putere din partea organelor statului român.
OADO, împreună cu Patronatul Român, în numele a celor 1.200.000 de membri cotizanţi şi voluntari, protestează faţă de condamnarea politică la care a fost supus Preşedintele Fondator OADO şi Vicepreşedintele Patronatului Român, un apărător de notorietate internaţională al drepturilor fundamentale ale omului.
Cere instituţiilor statului român şi forţelor responsabile care şi-au asumat în faţa poporului obligaţia de a face lumină în toate cazurile care au avut la bază o imixtiune a politicului în actul de justiţie, să iasă din starea de tăcere şi lipsă de reacţie, mai ales că, în conformitate cu Rezoluției Parlamentului European din 17 iunie 2010 referitoare la politicile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului (2009/2199(INI)), art. 24 care – condamnă climatul de impunitate în privința actelor comise împotriva apărătorilor, care predomină în numeroase țări din lume (de data asta chiar într-o ţară membră a UE-România ); solicită Consiliului și Comisiei să ridice această problemă în cadrul contactelor bilaterale, îndemnând toate statele să asigure aducerea în fața justiției a făptuitorilor, indiferent de poziția sau funcția lor, prin intermediul unor proceduri disciplinare și penale independente și eficiente, având în vedere întotdeauna posibilitatea de a face recurs în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, după epuizarea căilor interne de atac, au obligaţia să acţioneze şi să intervină cu maximă celeritate !
OADO nu va precupeţi niciun efort ca, prin mijloace nonviolente, să-şi apere Preşedintele Fondator, prof. univ. dr. Florentin Scaleţchi, apelând la toate forurile naţionale şi internaţionale, pentru a opri suferinţa acestui erou recunoscut al României.
Oricât de mult va dura demersul nostru de luptă, pentru a se face dreptate în cazul unui abuz fără seamăn, având în spate dovezi zdrobitoare ale nevinovăţiei acestui luptător pentru drepturile tuturor oamenilor, un coleg deosebit, un tată de excepţie pentru copiii lui, un prieten adevărat al tuturor celor care i-au fost aproape.
Gândiţi-vă că orice clipă pierdută prin inacţiunea dumneavostră, atrage continuarea unei umilinţe şi a unei suferinţe pricinuite unui om care nu o merită şi căruia România îi este datoare cu respectul ei pentru jertfă adusă pe altarul luptei împotriva dictaturii şi comunismului.
Faceţi ceva cât mai curând posibil, cu atât mai mult cu cât dispuneţi de toate pârgâile legale internaţionale şi naţionale de a apăra viaţa şi libertatea unui luptător pentru drepturile omului.

CONSILIUL DIRECTOR OADO PATRONATUL ROMÂN

Reclame

C AZUL CUTREMURĂTOR AL PREŞEDINTELUI FONDATOR AL O.A.D.O., Prof.univ.dr. Florentin SCALEŢCHI

Cazul Prof. Scaleţchi este cu adevărat un caz CUTREMURĂTOR, revoltător şi dezgustător, imposibil de imaginat într-o ţară autentic europeană şi într-o societate real democratică. Concret, facem referire la arestarea abuzivă şi condamnarea ilegală a UNICULUI SUPRAVIEŢUITOR AL PLUTONULUI DE EXECUŢIE din perioada regimului ilegal, inuman şi criminal CEAUŞISTO – COMUNIST – Prof.univ.dr. Florentin Scaleţchi, Preşedintele fondator al O.A.D.O., apărător constant al drepturilor oamenilor, în prezent victimă a nedreptăţii şi a represiunii statului abuziv BĂSIST !
Domnul Florentin Scaleţchi a sfidat comunismul şi dictatura, riscându-şi propria viaţă, ridicându-se împotriva lor printr-un gest de sacrificiu, credem noi, unic în lume, motiv pentru care regimul comunist l-a condamnat de două ori la moarte, ba chiar a fost dus de două ori în faţa plutonului de execuţie, pentru complot în vederea trădării, subminării şi sabotării societăţii socialiste din Republica Socialistă România, executând 5 ani de detenţie în regim de condamnat la moarte şi recluziune totală, cu lanţuri la mâini şi la picioare de 28 de kg., în închisorile puterii comuniste, renumite pentru regimul lor de teroare şi exterminare fizică şi psihică aplicate deţinuţilor politici care au avut curajul să divulge şi să lupte împotriva tuturor nedreptăţilor şi abuzurilor repetate ale Dictatorului Ceauşescu, împreună cu întreaga lui camarilă de partid şi de stat.
La cererea revoluţionarilor a fost eliberat în ziua cea mare a Revoluţiei Române din 22 Decembrie 1989 şi a intrat în prima conducere democratică a noului Stat România, ca Vicepreşedinte al Comisiei legislative, juridice şi a drepturilor omului. A lucrat la prima Constituţie a României. Nu a stat prea mult în această funcţie, căci a înfiinţat pentru prima dată în România, cu aprobarea Guvernului, în luna martie 1990, prima reprezentantă a Societăţii civile, care îşi propunea să apere drepturile fundamentale ale omului într-o ţară în care, timp de 50 de ani, regimurile comuniste le încălcase brutal şi chiar le anihilase.
A făcut acest gest ca o datorie de onoare faţă de toate organizaţiile neguvernamentale care, în timp ce el era condamnat la moarte şi urma să fie executat, au protestat şi au luptat pentru apărarea vieţii lui şi a familiei lui.
A apărut iniţial ca reprezentantă a Societăţii internaţionale pentru Drepturile Omului, cu sediul central la Frankfurt – Germania şi, ulterior, a devenit Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului (OADO), organizaţie independentă şi de sine stătătoare.
Astăzi O.A.D.O. este organizaţie neguvernamentală de interes naţional şi utilitate publică, specializată în problematica complexă a ceea ce înseamna cunoaşterea, promovarea si apărarea drepturilor fundamentale ale omului, aşa cum sunt ele stipulate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului de la 10 decembrie 1948.
O.A.D.O a fost înfiinţată imediat după Revoluţia din 1989, în aprilie 1990, şi are ca scop promovarea principiilor Cartei ONU şi Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului în procesul de restaurare democratică şi de reforme economico- sociale post-totalitare din România.
Organizaţia se manifestă activ atât în cadrul societăţii civile interne, cât şi internaţionale, păstrând o permanentă legătură cu instituţiile Europene şi cu principalele organisme ONU implicate în promovarea drepturilor şi libertăţilor fiinţelor umane, fiind instituţie juridică de interes naţional şi utilitate publică, membru cu Statut Special Consultativ al ONU–ECOSOC, cu reprezentant permanent la New York, Geneva şi Viena, membru Participativ al Consiliului Europei, cu reprezentant permanent la Strasbourg şi Bruxelles şi membru colectiv al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
După 17 ani, în care despre OADO şi Preşedintele ei fondator, prof. univ. dr. Florentin Scaleţchi, nu au existat decât aprecieri de bine, fără să fie implicată nici măcar în vreun banal scandal de presă, totuşi, o dată cu schimbarea puterii în 2004 şi venirea la conducerea ţării a Preşedintelui Traian Băsescu, care, e drept, nu avea o părere prea bună despre gestul de sacrificiu pe care a îndrăznit să îl facă tocmai în ziua de 17 martie 1985, în care trebuie să fie reales fiul cel mai iubit al poporului, Dictatorul Ceauşescu, fostul lui coleg de companie, de navigaţie NAVROM – Comandantul de cursă lungă Florentin Scaleţchi, au apărut şi semnele unei invidii, a unei execuţii politice care nu s-a lăsat prea mult aşteptată.
Faptul că a avut proasta inspiraţie şi inabilitatea ca în Raportul OADO privind starea naţiunii pe anul 2005, să atace dur, cu argumente pertinente, noua putere – Alianta DA (formată din PD şi PNL) şi pe Ministrul independent al justiţiei, Monica Macovei, care tocmai ce îşi însuşise în mod ilegal o casă pentru părinţii ei, dar şi pentru că a organizat la Palatul Parlamentului, împreună cu Comisia pentru Drepturile Omului, culte şi minorităţi, trei simpozioane internaţionale pe teme foarte sensibile puterii, precum Legea Siguranţei Naţionale, Legea ANI şi Legea Lustraţiei, i-au atras imediat decizia politică de a fi arestat şi însăilarea, în doar 18 zile, a unui dosar penal de către DNA, pe baza unor ascultări telefonice ilegale şi a denunţurilor unor ofiţeri SRI sub acoperire, la rândul lor cu dosare penale grele la acelaşi DNA, cu fraude de peste 16.000.000 €.
Într-adevăr, pe 01 noiembrie 2006, exact în preziua Simpozionului cu tema Legea Lustraţiei, a fost reţinut de către omul de casă al doamnei Monica Macovei, procurorul Viorel Cerbu, cel care, abuziv, a făcut o percheziţie ilegală într-un sediu apartinând ONU şi care a cerut în prima instanţă arestarea pentru 29 de zile.
Domnul procuror a fost răsplătit pentru fapta sa cu avansarea în funcţia de Procuror general adjunct al DNA.

Coperti Simpozion nov 2013


PROTEST

S-A ÎNTÂLNIT DE NENUMĂRATE ORI CU
PROCURORI ŞI JUDECĂTORI.
A ŢINUT PRELEGERI ÎN FAŢA LOR.
Atunci nu era un pericol social !
I-AU TRECUT PRAGUL POLITICIENI
DE PRIM RANG
Atunci nu era inamicul public nr. 1 !
I-AU TRIMIS SCRISORI DE FELICITARE
INSTITUŢII ŞI FUNCŢIONARI INTERNAŢIONALI
DE PRESTIGIU
Atunci nu i se punea la îndoială onorabilitatea !
S-A BĂTUT PENTRU DREPTURILE
A MII ŞI MII DE OAMENI
Atunci nu i se contesta buna-credinţă !
S-A AFLAT ÎN PRIMA CONDUCERE A ROMÂNIEI
POSTDECEMBRISTE
Atunci nu punea în pericol ordinea publică !

Cui îi este frică de Scaleţchi ?
Ar avea de suferit statul de drept şi democraţia
dacă el ar fi în libertate ??

De ce instanţele nu au ţinut cont de viciile de procedură pe care trei avocaţi de mare prestigiu şi probitate profesională
le-au prezentat cu claritate în toate instanţele ?
Aceasta să fie esenţa statului de drept ?
Aceasta este Justiţia reformată de doamna Macovei ?

Au trecut 517 (cincisutesaptsprazece) zile de când, printr-o conspiraţie mişelească, Preşedintele Fondator OADO, prof. univ. dr. Florentin Scaleţchi, a fost rearestat. După o înscenare juridică odioasă şi o cercetare şi condamnare abuzivă, netemeinică şi nelegală, prin care instanţe după instanţe de judecată, sub presiunea vizibilă a DNA, au ignorat atât cererile avocaţilor, cât şi ale OADO, încălcând în mod repetat procedura şi, implicit, drepturile fundamentale ale acestui om care, pentru a doua oară în viaţă, trăieşte drama de a deveni din nou deţinut politic într-un regim aşa-zis democrat, regimul Băsescu, pentru că, prin opiniile lui, ieşirile publice, a deranjat de atâtea şi atâtea ori puterea.
De asemenea, au trecut 427 zile de când în România, ţară membră cu drepturi depline a ONU, a UE, a NATO, a OSCE şi a CEDO, deţinutul politic prof. Florentin SCALEŢCHI este ţinut ilegal în detenţie peste mandatul de executare, prin abuz de putere din partea organelor statului român.
OADO, împreună cu Patronatul Român, în numele a celor 1.200.000 de membri cotizanţi şi voluntari, protestează faţă de condamnarea politică la care a fost supus Preşedintele Fondator OADO şi Vicepreşedintele Patronatului Român, un apărător de notorietate internaţională al drepturilor fundamentale ale omului.
Cere instituţiilor statului român şi forţelor responsabile care şi-au asumat în faţa poporului obligaţia de a face lumină în toate cazurile care au avut la bază o imixtiune a politicului în actul de justiţie, să iasă din starea de tăcere şi lipsă de reacţie, mai ales că, în conformitate cu Rezoluției Parlamentului European din 17 iunie 2010 referitoare la politicile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului (2009/2199(INI)), art. 24 care – condamnă climatul de impunitate în privința actelor comise împotriva apărătorilor, care predomină în numeroase țări din lume (de data asta chiar într-o ţară membră a UE-România ); solicită Consiliului și Comisiei să ridice această problemă în cadrul contactelor bilaterale, îndemnând toate statele să asigure aducerea în fața justiției a făptuitorilor, indiferent de poziția sau funcția lor, prin intermediul unor proceduri disciplinare și penale independente și eficiente, având în vedere întotdeauna posibilitatea de a face recurs în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, după epuizarea căilor interne de atac, au obligaţia să acţioneze şi să intervină cu maximă celeritate !
OADO nu va precupeţi niciun efort ca, prin mijloace nonviolente, să-şi apere Preşedintele Fondator, prof. univ. dr. Florentin Scaleţchi, apelând la toate forurile naţionale şi internaţionale, pentru a opri suferinţa acestui erou recunoscut al României.
Oricât de mult va dura demersul nostru de luptă, pentru a se face dreptate în cazul unui abuz fără seamăn, având în spate dovezi zdrobitoare ale nevinovăţiei acestui luptător pentru drepturile tuturor oamenilor, un coleg deosebit, un tată de excepţie pentru copiii lui, un prieten adevărat al tuturor celor care i-au fost aproape.
Gândiţi-vă că orice clipă pierdută prin inacţiunea dumneavostră, atrage continuarea unei umilinţe şi a unei suferinţe pricinuite unui om care nu o merită şi căruia România îi este datoare cu respectul ei pentru jertfă adusă pe altarul luptei împotriva dictaturii şi comunismului.
Faceţi ceva cât mai curând posibil, cu atât mai mult cu cât dispuneţi de toate pârgâile legale internaţionale şi naţionale de a apăra viaţa şi libertatea unui luptător pentru drepturile omului.

CONSILIUL DIRECTOR OADO PATRONATUL ROMÂN


RAPORTUL OADO PE ANUL 2013 – UN 10 DECEMBRIE 2013 – NEGRU ŞI VITREGIT

Încă de la înfiinţarea Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului – OADO, imediat după Revoluţia din Decembrie ’89 – în martie-aprilie 1990, membrii fondatori, în frunte cu Preşedintele ei fondator – prof. Florentin Scaleţchi, am considerat că unul din evenimentele marcante din viaţa organizaţiei trebuie să-l constituie, fără doar şi poate, sărbătorirea, într-un cadru activ şi festiv, a zilei de 10 Decembrie din fiecare an, decretată de Organizaţia Naţiunilor Unite ca Ziua Internaţională a Drepturilor fundamentale ale omului, având ca reper ziua de 10 Decembrie 1948, când a fost adoptată pentru prima dată, la ONU, de către 54 de state, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Din acel moment, an de an, în întreaga lume, acest eveniment este comemorat în cinstea tuturor celor care s-au jertfit pentru apărarea drepturilor fundamentale ale fiinţei umane.
Până în anul 2002, când, la iniţiativa Preşedintelui organizaţiei, Prof. Florentin Scaleţchi, şi cu aprobarea Consiliului Director OADO, a fost posibilă finalizarea proiectului „Un monument pentru drepturile omului în România”, singurul de altfel, această zi însemna organizarea de mese rotunde, simpozioane ori întâlniri cu medii academice, cu tema invariabilă : „10 Decembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului”, în cadrul cărora aveau loc dezbateri despre această problematică atât de complexă, stadiul de implementare etc.
Finalizarea monumentului în anul 2002 a fost marcată de un adevărat eveniment naţional, sărbătorit la cel mai înalt nivel, cu tedeum religios, cu prezenţa Fanfarei Reprezentative a Armatei, cu un detaşament de elită din Regimentul de cavalerie al Armatei Române, cu depunere de coroane de flori din partea tuturor instituţiilor statului – Preşedinţie, Senat, Camera Deputaţilor, Primul-ministru, ministere, instituţii importante ale statului de la nivel central şi local.
Din acel moment, în fiecare an, cu cel puţin o lună înainte, organizaţia declanşa pregătirile, până la cel mai mic detaliu, pentru organizarea acestui eveniment cu mare impact în societate, în rândul instituţiilor statului, dar şi a cetăţenilor.
De fiecare dată s-au depus zeci de coroane de flori, în prezenţa a sute de persoane (de regulă între 250-300 de participanţi), ceea ce reprezenta cu adevărat ceva pentru naţiune, mai puţin receptivă la asemenea manifestări cu caracter internaţional.
Anul acesta am denumit acest eveniment „Un 10 Decembrie 2013 – Negru şi Vitregit”, pentru că el nu poate fi cu adevărat celebrat atâta timp cât Preşedintele fondator al OADO, până la urmă sufletul acestui mare eveniment internaţional, Prof. Florentin Scaleţchi, se află în închisoare, aruncat după gratii în mod nedrept, abuziv şi samavolnic de către Puterea de la Bucureşti, care nu este interesată să pună capăt suferinţei unui om care plăteşte în acest fel pentru că a avut „neobrăzarea” şi curajul să critice corupţia din rândul unor potentaţi ai vremii. E vinovat că a criticat guvernarea şi tendinţele totalitare ale Preşedintelui Băsescu şi a acolitei domniei sale, fostul ministru al justiţiei Monica Macovei.
De neînţeles pentru noi este faptul că, deşi am plecat la luptă în aceleaşi tranşee, alături de toţi cei care au dorit adevărul, animaţi de voinţa de a face dreptate până la capăt, odată cu trecerea timpului am constatat că toţi cei care s-au aflat în prima linie a frontului au fost marginalizaţi, unora li s-au întocmit dosare penale de către Justiţia captivă în mâna Preşedintelui Băsescu, alţii arestaţi, fără ca Guvernul şi Parlamentul majoritar al USL să dorească să dea la o parte cortina care ascunde abuzurile grave din justiţie şi să oprească suferinţa unor oameni nevinovaţi.
Până la urmă, faptul că OADO nu mai organizează Ziua de 10 Decembrie, cu ceremonialul de rigoare necesar unei asemenea sărbători, nu ar fi o mare pierdere pentru o ţară răvăşită de multă ură şi certuri, de un război mediatic continuu, de acuze, prin folosirea unui vocabular suburban, între Preşedinţie şi Parlament sau Preşedinţie şi Guvern, ci este o ruşine pentru România, pentru această naţiune condusă de politicieni pe care nu-i interesează că există o asemenea zi care este sărbătorită în toate ţările civilizate ale lumii şi nici că un om, care şi-a dedicat viaţa pentru apărarea libertăţii celor mulţi, şi-a pierdut libertatea lui, aşa cum este prof. Florentin Scaleţchi – Preşedintele fondator OADO, ţinut după gratii în mod ilegal şi abuziv de statul român.
OADO nu poate uita de semnificaţia cu totul deosebită a acestei zile internaţionale şi transmite tuturor partenerilor şi membrilor OADO, tuturor cetăţenilor acestei ţări şi, desigur, tuturor naţiunilor care au ales calea democraţiei şi a respectării drepturilor fundamentale ale omului, multă sănătate, forţă de muncă şi continuarea luptei pentru înfăptuirea fără restricţii a cerinţelor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.
Tuturor celor care s-au înscris în rândul armatelor de apărători ai drepturilor omului le adresăm îndemnul să nu precupeţească niciun efort pentru apărarea fiinţei umane, oricât de multe şi periculoase riscuri ar exista.
Să credem într-un an 2014 mult mai bun !


PROTEST

S-A ÎNTÂLNIT DE NENUMĂRATE ORI CU
PROCURORI ŞI JUDECĂTORI.
A ŢINUT PRELEGERI ÎN FAŢA LOR.
Atunci nu era un pericol social !
I-AU TRECUT PRAGUL POLITICIENI
DE PRIM RANG
Atunci nu era inamicul public nr. 1 !
I-AU TRIMIS SCRISORI DE FELICITARE
INSTITUŢII ŞI FUNCŢIONARI INTERNAŢIONALI
DE PRESTIGIU
Atunci nu i se punea la îndoială onorabilitatea !
S-A BĂTUT PENTRU DREPTURILE
A MII ŞI MII DE OAMENI
Atunci nu i se contesta buna-credinţă !
S-A AFLAT ÎN PRIMA CONDUCERE A ROMÂNIEI
POSTDECEMBRISTE
Atunci nu punea în pericol ordinea publică !

Cui îi este frică de Scaleţchi ?
Ar avea de suferit statul de drept şi democraţia
dacă el ar fi în libertate ??

De ce instanţele nu au ţinut cont de viciile de procedură pe care trei avocaţi de mare prestigiu şi probitate profesională
le-au prezentat cu claritate în toate instanţele ?
Aceasta să fie esenţa statului de drept ?
Aceasta este Justiţia reformată de doamna Macovei ?

Au trecut 516 (cincisutesaisprazece) zile de când, printr-o conspiraţie mişelească, Preşedintele Fondator OADO, prof. univ. dr. Florentin Scaleţchi, a fost rearestat. După o înscenare juridică odioasă şi o cercetare şi condamnare abuzivă, netemeinică şi nelegală, prin care instanţe după instanţe de judecată, sub presiunea vizibilă a DNA, au ignorat atât cererile avocaţilor, cât şi ale OADO, încălcând în mod repetat procedura şi, implicit, drepturile fundamentale ale acestui om care, pentru a doua oară în viaţă, trăieşte drama de a deveni din nou deţinut politic într-un regim aşa-zis democrat, regimul Băsescu, pentru că, prin opiniile lui, ieşirile publice, a deranjat de atâtea şi atâtea ori puterea.
De asemenea, au trecut 426 zile de când în România, ţară membră cu drepturi depline a ONU, a UE, a NATO, a OSCE şi a CEDO, deţinutul politic prof. Florentin SCALEŢCHI este ţinut ilegal în detenţie peste mandatul de executare, prin abuz de putere din partea organelor statului român.
OADO, împreună cu Patronatul Român, în numele a celor 1.200.000 de membri cotizanţi şi voluntari, protestează faţă de condamnarea politică la care a fost supus Preşedintele Fondator OADO şi Vicepreşedintele Patronatului Român, un apărător de notorietate internaţională al drepturilor fundamentale ale omului.
Cere instituţiilor statului român şi forţelor responsabile care şi-au asumat în faţa poporului obligaţia de a face lumină în toate cazurile care au avut la bază o imixtiune a politicului în actul de justiţie, să iasă din starea de tăcere şi lipsă de reacţie, mai ales că, în conformitate cu Rezoluției Parlamentului European din 17 iunie 2010 referitoare la politicile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului (2009/2199(INI)), art. 24 care – condamnă climatul de impunitate în privința actelor comise împotriva apărătorilor, care predomină în numeroase țări din lume (de data asta chiar într-o ţară membră a UE-România ); solicită Consiliului și Comisiei să ridice această problemă în cadrul contactelor bilaterale, îndemnând toate statele să asigure aducerea în fața justiției a făptuitorilor, indiferent de poziția sau funcția lor, prin intermediul unor proceduri disciplinare și penale independente și eficiente, având în vedere întotdeauna posibilitatea de a face recurs în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, după epuizarea căilor interne de atac, au obligaţia să acţioneze şi să intervină cu maximă celeritate !
OADO nu va precupeţi niciun efort ca, prin mijloace nonviolente, să-şi apere Preşedintele Fondator, prof. univ. dr. Florentin Scaleţchi, apelând la toate forurile naţionale şi internaţionale, pentru a opri suferinţa acestui erou recunoscut al României.
Oricât de mult va dura demersul nostru de luptă, pentru a se face dreptate în cazul unui abuz fără seamăn, având în spate dovezi zdrobitoare ale nevinovăţiei acestui luptător pentru drepturile tuturor oamenilor, un coleg deosebit, un tată de excepţie pentru copiii lui, un prieten adevărat al tuturor celor care i-au fost aproape.
Gândiţi-vă că orice clipă pierdută prin inacţiunea dumneavostră, atrage continuarea unei umilinţe şi a unei suferinţe pricinuite unui om care nu o merită şi căruia România îi este datoare cu respectul ei pentru jertfă adusă pe altarul luptei împotriva dictaturii şi comunismului.
Faceţi ceva cât mai curând posibil, cu atât mai mult cu cât dispuneţi de toate pârgâile legale internaţionale şi naţionale de a apăra viaţa şi libertatea unui luptător pentru drepturile omului.

CONSILIUL DIRECTOR OADO PATRONATUL ROMÂN


RAPORTUL OADO PE ANUL 2013 – SINTEZA ACTIVITĂŢILOR CONSILIILOR JUDEŢENE ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI

Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului, componentă a societăţii civile, în cei peste 24 de ani de activitate a monitorizat, în mod constant şi cu o atitudine echidistantă, activitatea desfăşurată de instituţiile statului cu referire la problematica drepturilor omului, respectiv cunoaşterea, promovarea, apărarea şi respectarea acestora.
Potrivit Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, preşedinţii Consiliilor judeţene exercită atribuţii privind buna funcţionare a aparatului de specialitate, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale şi a regiilor autonome, asigură relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale sau servicii publice, precum şi atribuţii privind bugetul propriu fiecărui judeţ.
Ca o necesitate a realităţilor social-istorice ale societăţii româneşti, reforma sistemului administraţiei publice presupune o transformare benefică, bazată pe conceptul de management public dinamic şi flexibil, prin care se realizează interesele publice generale şi specifice ale membrilor societăţii.
Pentru realizarea obiectivelor s-a pornit de la necesitatea prioritizării sarcinilor de administrat şi punerea în prim plan a problemelor de interes general cu care se confruntă comunităţile şi anume, principalele elemente ale vieţii sociale, economice, culturale, asigurarea condiţiilor de viaţă, de sănătate, de mediu şi de educaţie a cetăţenilor precum : asigurarea de servicii socio-medicale de specialitate la standardele de calitate cerute de lege; asigurarea accesului la serviciile socio-medicale de psihiatrie în condiţii de tratament egal, pentru eliminarea oricăror forme de discriminare; asigurarea drepturilor şi siguranţa beneficiarilor prin protejarea drepturilor acestora; reabilitarea persoanelor asistate prin programe de terapie ocupaţională, ergoterapie, pshihoterapie, ludoterapie; colaborarea cu fundaţii şi ONG-uri din ţară şi străinătate; cursuri de alfabetizare; reabilitarea şi renovarea clădirilor în care se desfăşoară activitatea serviciului social; înnoirea mobilierului şi aparaturii medicale necesare pe secţii.
Domeniile de activitate vizate ca având întâietate, conform atribuţiilor ce revin Consiliilor judeţene în baza legislaţiei în vigoare, sunt :
-Aprobări de strategii, programe, proiecte de dezvoltare regională cu cofinanţare, completări la proiecte deja demarate.
-Dezvoltarea economico-socială a judeţelor prin: aprobări de buget, rectificări, alocări de sume, virări de credite, finanţarea unor acţiuni social-culturale, sportive şi religioase, aprobări de împrumuturi, aprobări de preţuri medii la produse.
-Gestionarea patrimoniului public şi privat.
-Furnizarea de servicii publice, cum ar fi: servicii sociale pentru protecţia copilului, a tineretului, a persoanelor cu dizabilităţi, a celor fără venituri, servicii în sănătate, cultură, sport, situaţii de urgenţă, drumuri, transport public, precum şi evidenţa persoanelor.
-Aprobări de documentaţii tehnico-economice pentru lucrări de investiţii şi întreţinerea drumurilor judeţene.
-Aplicare unitară a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, coordonând şi controlând metodologic activitatea la nivelul fiecărei unităţi administrative
-Servicii de asistenţă medicală.
-Servicii de recuperare şi reabilitare conexe domeniului medical şi social.
-Consiliere pentru asistaţi şi familiile acestora în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate.
Managementul resurselor umane este una din activităţile organizaţionale care permite Consiliilor judeţene folosirea eficientă a angajaţilor pentru a se atinge scopurile organizaţionale şi individuale şi anume: folosirea eficientă a abilităţilor şi deprinderilor forţei de muncă, să asigure instituţia cu angajaţi bine pregătiţi, motivaţi şi loiali. La rândul lor, Consiliile locale s-au străduit să dezvolte şi să menţină o calitate corespunzătoare a mediului de muncă, militând constant pentru respectarea normelor de muncă, de conduită, dar şi de disciplină administrativă.
În cadrul Consiliilor locale, Direcţia Juridică este sectorul care, conform atribuţiilor, s-a preocupat de îndeplinirea formelor procedurale în emiterea actelor administrative, asigurând elementele ce se impun unei decizii, respectiv : fundamentare ştiinţifică, caracter realist, oportunitate şi integrare în ansamblul deciziilor administrative. De asemenea, prin Serviciul juridic şi contencios, s-a asigurat, în condiţiile legii, reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor de judecată sau a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală a autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice, instituţii publice sau private, asigurând întocmirea şi redactarea acţiunilor în justiţie, de întâmpinări, apeluri, recursuri, concluzii şi note scrise, precum şi exercitarea în termen a căilor de atac în vederea soluţionării cauzelor, iar prin Compartimentul autoritate tutelară s-a asigurat reprezentarea instituţiei în materie de protecţia copilului şi asistenţă socială.
Asigurarea resurselor financiare, atât pentru finanţarea activităţii aparatului propriu, cât şi derularea în condiţii optime a activităţilor economico-financiare ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordone, au constituit o preocupare permanentă a Direcţiei Economice. Resursele financiare alocate se compun din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din cote defalcate din impozitul pe venit.
Aceste resurse au fost destinate pentru echilibrarea bugetelor locale, susţinerea programelor de dezvoltare locală, precum şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, fiind repartizate şi/sau redistribuite unităţilor administrativ-teritoriale judeţene.
În afara sumelor defalcate, veniturile totale au fost completate cu subvenţii, donaţii şi sponzorizări, iar unele judeţe au beneficiat de alocarea unor sume din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.
În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate, acestea au fost destinate pentru finanţarea activităţii desfăşurate de aparatul propriu, pentru unităţile de învăţământ, finanţarea unor unităţi spitaliceşti, instituţii de artă, cultură, religie, sport, asistenţă socială, protecţia mediului, transporturi şi comunicaţii şi pentru capitolul proiectare locuinţe, servicii şi dezvoltare publică.
Direcţia tehnică din Consliliile judeţe s-a ocupat de administrarea drumurilor judeţene, în acest sens fiind întocmite documentaţii tehnico-economice şi s-au derulat proceduri de achiziţie publică, urmărindu-se: întreţinerea curentă pe timp de vară/iarnă a drumurilor judeţene, contracte subsecevente de plombare a drumurilor, asigurarea scurgerii apelor pe drumurile zonale, lucrări de executare de şanţuri, decolmatare şanţuri şi podeţe, indicatoare/marcaje rutiere şi siguranţa circulaţiei, lucrări de reparaţii, pietruire şi asfaltare drumuri, reparaţii capitale la poduri, dar şi verificări de documente depuse pentru licenţe de transport, eliberarea licenţelor de transport, verificări la sesizările operatorilor de transport şi efectuarea de controale periodice în domeniu.
Prin Direcţia de dezvoltare regională s-a asigurat managementul proiectelor şi programelor cu finanţare externă, având ca obiectiv principal dezvoltarea infrastructurii economico-sociale. S-a urmărit cu prioritate :
– protecţia mediului şi reducerea riscurilor pentru starea de sănătate publică;
– promovarea turismului prin valorificarea la cote maxime a potenţialului fiecărui judeţ (parcuri şi rezervaţii naturale, saline, ape geo-termale, monumente istorice, biserici medievale, mânăstiri ş.a.);
-lucrări de modernizare şi reabilitare a infrastructurii rutiere;
-modernizarea transportului public;
-asigurarea unei administraţii publice locale eficiente concretizată prin elaborarea unei strategii de dezvoltare planificate, dublată de instruirea funcţionarilor din administraţia publică;
-îmbunătăţirea managementului administraţiei publice ;
-îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
-administrarea patrimoniului istoric, artistic şi cultural public şi privat, introducerea acestuia în circuitul turistic, urmărindu-se nu numai aportul la economia locală, ci şi cunoaşterea şi păstrarea valorilor culturale şi sociale, protejarea patrimoniului şi a comorilor naturale.
Există preocupare constantă pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi protejarea mediului înconjurător prin închiderea depozitelor neecologice şi construirea altora şi achiziţionarea de echipamente de colectare şi transport deşeuri. Concomitent, s-a acţionat pentru dezvoltarea turismului, prin valorificarea şi promovarea potenţialului turistic specific fiecărui judeţ în parte, cu scopul de a oferi locuitorilor din zonă, şi nu numai, mijloace la îndemână pentru recreere.
O altă preocupare de importanţă majoră se referă la îmbunătăţirea sistemului de sănătate publică, ridicarea acestui sistem la standarde de competenţă prin eficientizarea serviciilor de sănătate, reabilitarea şi dotarea infrastructurii spitaliceşti, pentru implementarea măsurilor de asistenţă medicală. Deoarece la sate accesul la serviciile medicale este limitat, în unele judeţe s-au derulat programe de asistenţă comunitară în localităţile izolate, în mod special pentru sprijinirea persoanelor cu deficienţe locomotorii, a vârstnicilor şi a celor nevoiaşi.
Totodată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a strategiei naţionale, la nivel judeţean se realizează măsuri de asistenţă socială, destinate protecţiei familiei şi copilului, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de risc social, precum şi oricăror persoane aflate într-o situaţie de nevoie socială.
În unele judeţe au existat programe de finanţare a activităţilor de asistenţă socială prestate de culte şi de către entităţi care acordă asistenţă socială persoanelor cu diferite afecţiuni medicale, cum ar fi persoane autiste sau cu sindromul Down.
În urma aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, s-a continuat aplicarea strategiei de dezvoltare a agriculturii, care oferă cadrul necesar pentru dezvoltarea eficientă şi planificată a agriculturii, cu accent pe modificările legate de reglementările privind funcţionarea gospodăriilor şi valorificarea produselor, documentaţiile necesare pentru obţinerea de finanţări, înlesnirea procesului de obţinere de fonduri agrare, prioritate acordându-se asociaţiilor profesionale, dezvoltării rurale şi a cooperativelor de prelucrare şi valorificare. Pornind de la situaţia actuală, de la performanţele din domeniul agricol, condiţiile şi dotările tehologice, s-au stabilit obiective de utilizare regională a pământului, alocarea eficientă şi creşterea resurselor financiare, stimularea inovaţiilor agrare şi creşterea nivelului tehnologiei utilizate, sprijinirea producţiei eco-bio, prelucrarea produselor agricole, precum şi creşterea pregătirii profesionale a persoanelor care lucrează în acest domeniu de activitate.
De asemenea, s-a militat pentru obţinerea de fonduri externe în vederea dezvoltăţii diferitelor ramuri ale agriculturii şi promovarea unei politici agrare comune a U.E.

*

Pentru anul 2013 se poate concluziona o mare implicare a Consiliilor judeţene în activitatea administraţiei locale, prin utilizarea judicioasă a resurselor umane, financiare şi materiale aflate la dispoziţie.


PROTEST

S-A ÎNTÂLNIT DE NENUMĂRATE ORI CU
PROCURORI ŞI JUDECĂTORI.
A ŢINUT PRELEGERI ÎN FAŢA LOR.
Atunci nu era un pericol social !
I-AU TRECUT PRAGUL POLITICIENI
DE PRIM RANG
Atunci nu era inamicul public nr. 1 !
I-AU TRIMIS SCRISORI DE FELICITARE
INSTITUŢII ŞI FUNCŢIONARI INTERNAŢIONALI
DE PRESTIGIU
Atunci nu i se punea la îndoială onorabilitatea !
S-A BĂTUT PENTRU DREPTURILE
A MII ŞI MII DE OAMENI
Atunci nu i se contesta buna-credinţă !
S-A AFLAT ÎN PRIMA CONDUCERE A ROMÂNIEI
POSTDECEMBRISTE
Atunci nu punea în pericol ordinea publică !

Cui îi este frică de Scaleţchi ?
Ar avea de suferit statul de drept şi democraţia
dacă el ar fi în libertate ??

De ce instanţele nu au ţinut cont de viciile de procedură pe care trei avocaţi de mare prestigiu şi probitate profesională
le-au prezentat cu claritate în toate instanţele ?
Aceasta să fie esenţa statului de drept ?
Aceasta este Justiţia reformată de doamna Macovei ?

Au trecut 513 (cincisutetreisprazece) zile de când, printr-o conspiraţie mişelească, Preşedintele Fondator OADO, prof. univ. dr. Florentin Scaleţchi, a fost rearestat. După o înscenare juridică odioasă şi o cercetare şi condamnare abuzivă, netemeinică şi nelegală, prin care instanţe după instanţe de judecată, sub presiunea vizibilă a DNA, au ignorat atât cererile avocaţilor, cât şi ale OADO, încălcând în mod repetat procedura şi, implicit, drepturile fundamentale ale acestui om care, pentru a doua oară în viaţă, trăieşte drama de a deveni din nou deţinut politic într-un regim aşa-zis democrat, regimul Băsescu, pentru că, prin opiniile lui, ieşirile publice, a deranjat de atâtea şi atâtea ori puterea.
De asemenea, au trecut 423 zile de când în România, ţară membră cu drepturi depline a ONU, a UE, a NATO, a OSCE şi a CEDO, deţinutul politic prof. Florentin SCALEŢCHI este ţinut ilegal în detenţie peste mandatul de executare, prin abuz de putere din partea organelor statului român.
OADO, împreună cu Patronatul Român, în numele a celor 1.200.000 de membri cotizanţi şi voluntari, protestează faţă de condamnarea politică la care a fost supus Preşedintele Fondator OADO şi Vicepreşedintele Patronatului Român, un apărător de notorietate internaţională al drepturilor fundamentale ale omului.
Cere instituţiilor statului român şi forţelor responsabile care şi-au asumat în faţa poporului obligaţia de a face lumină în toate cazurile care au avut la bază o imixtiune a politicului în actul de justiţie, să iasă din starea de tăcere şi lipsă de reacţie, mai ales că, în conformitate cu Rezoluției Parlamentului European din 17 iunie 2010 referitoare la politicile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului (2009/2199(INI)), art. 24 care – condamnă climatul de impunitate în privința actelor comise împotriva apărătorilor, care predomină în numeroase țări din lume (de data asta chiar într-o ţară membră a UE-România ); solicită Consiliului și Comisiei să ridice această problemă în cadrul contactelor bilaterale, îndemnând toate statele să asigure aducerea în fața justiției a făptuitorilor, indiferent de poziția sau funcția lor, prin intermediul unor proceduri disciplinare și penale independente și eficiente, având în vedere întotdeauna posibilitatea de a face recurs în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, după epuizarea căilor interne de atac, au obligaţia să acţioneze şi să intervină cu maximă celeritate !
OADO nu va precupeţi niciun efort ca, prin mijloace nonviolente, să-şi apere Preşedintele Fondator, prof. univ. dr. Florentin Scaleţchi, apelând la toate forurile naţionale şi internaţionale, pentru a opri suferinţa acestui erou recunoscut al României.
Oricât de mult va dura demersul nostru de luptă, pentru a se face dreptate în cazul unui abuz fără seamăn, având în spate dovezi zdrobitoare ale nevinovăţiei acestui luptător pentru drepturile tuturor oamenilor, un coleg deosebit, un tată de excepţie pentru copiii lui, un prieten adevărat al tuturor celor care i-au fost aproape.
Gândiţi-vă că orice clipă pierdută prin inacţiunea dumneavostră, atrage continuarea unei umilinţe şi a unei suferinţe pricinuite unui om care nu o merită şi căruia România îi este datoare cu respectul ei pentru jertfă adusă pe altarul luptei împotriva dictaturii şi comunismului.
Faceţi ceva cât mai curând posibil, cu atât mai mult cu cât dispuneţi de toate pârgâile legale internaţionale şi naţionale de a apăra viaţa şi libertatea unui luptător pentru drepturile omului.

CONSILIUL DIRECTOR OADO PATRONATUL ROMÂN