RAPORTUL OADO PE ANUL 2013 – JANDARMERIA ROMÂNĂ ŞI PROTEJAREA DREPTURILOR OMULUI

Anul 2013 a reprezentat pentru Jandarmeria Română o perioadă de adaptare acţional-instituţională determinată de dinamica accentuată a fenomenelor social-politice, concomitent cu eficientizarea activităţilor şi misiunilor destinate creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor.
Complexitatea situaţiei operative şi creşterea numărului adunărilor publice cu participarea unui public numeros cu impact deosebit asupra climatului de ordine şi siguranţă publică, a impus noi transformări şi adaptări, atât în plan organizatoric cât şi acţional.
Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării unor activităţi cu public numeros au fost executate 33.982 misiuni de asigurare a ordinii publice. De asemenea, un obiectiv urmărit pe timpul organizării şi executării misiunilor de asigurare a ordinii publice, l-a constituit prevenirea huliganismului şi violenţelor la competiţiile sportive, în mod deosebit la meciurile de fotbal din competiţiile interne şi internaţionale.
Asigurarea unei reacţii imediate şi oportune în situaţii deosebite a constituit o direcţie de acţiune importantă a structurilor de ordine publică ale Jandarmeriei Române, executându-se 18.164 misiuni de intervenţie şi de restabilire a ordinii publice, care au constat în aplanarea unor stări conflictuale în 1.754 situaţii, 15.712 intervenţii la solicitare „112”, 435 acţiuni de salvare-evacuare şi 243 intervenţii pentru restabilirea ordinii publice la solicitarea altor structuri.
În anul 2013, s-au executat 175.764 misiuni de menţinere a ordinii publice, în sprijinul Poliţiei, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, dintr-un total de 233.733 misiuni de menţinere. Structurile de jandarmi montane au executat 20.363 acţiuni specifice, constând în salvarea a 1.785 persoane aflate în dificultate şi au participat la misiuni de menţinere a ordinii publice în zona a 69 staţiuni montane şi pe traseele turistice adiacente.
La nivelul unităţilor de jandarmi au fost constatate un număr de 19.755 infracţiuni (15.971 în mediul urban şi 3.784 în mediul rural) şi s-au aplicat 199.882 sancţiuni contravenţionale din care 149.009 amenzi contravenţionale şi 50.873 avertismente scrise. Infracţiunile constatate independent de către jandarmi au fost săvârşite de 9.726 făptuitori, din care 8.115 în mediul urban şi 1.611 în mediul rural. În aceeaşi perioadă au fost depistate un număr de 116 persoane puse sub urmărire, care au fost predate structurilor de poliţie.
Ca răspuns la solicitarea magistraţilor de a participa la efectuarea unor acte procedurale, au fost puse în executare un număr de 37.203 mandate de aducere.
Activitatea de cooperare poliţienească internaţională specifică Punctului Naţional Informare Manifestări Sportive a înregistrat o dinamică ridicată, determinată atât de participarea românească în competiţiile fotbalistice europene cât şi de extinderea schimbului de date şi informaţii la nivel european pe segmentul altor manifestări sportive (handbal, baschet, volei, hochei etc.). Astfel, s-a relaţionat cu reprezentanţi ai forţelor de poliţie din 44 de state şi au fost executate 21 misiuni de primire/acordare de sprijin operaţional, numărul total al schimburilor de date şi informaţii corespunzător perioadei de referinţă fiind de 305, în creştere cu 38% faţă de anul 2012.
Participarea structurilor Jandarmeriei Române la misiuni internaţionale s-a realizat prin asigurarea continuităţii activităţii contingentelor de jandarmi dislocate în teatrul de operaţii Afganistan şi prin participarea la Misiunea Civilă a Uniunii Europene din Georgia (EUMM).
În perioada noiembrie 2012 – mai 2013 cel de-al IV-lea contingent al Jandarmeriei Române, constituit din 46 jandarmi, şi-a desfăşurat activitatea în cadrul misiunii NATO de instruire în Afganistan. În 25 mai 2013 a avut loc repatrierea contingentului, toţi membrii acestuia fiind medaliaţi cu medalia NATO.
Jandarmeria Română a organizat Exerciţiul Internaţional de Conducere, fără acţiune în teren „International Staff Training Exercise 2013” – ISTE 2013, cu tema „Activitatea comandamentului forţei multinaţionale pentru gestionarea situaţiilor de criză în operaţiunile de menţinere a păcii”.
În anul 2013 activitatea de relaţii internaţionale a urmărit cu prioritate stabilirea, menţinerea şi intensificarea relaţiilor de cooperare cu partenerii din statele membre ale Uniunii Europene şi din alte ţări ale lumii, pe domenii comune de competenţă, precum şi îndeplinirea angajamentelor anterior asumate, ca membru cu drepturi depline în cadrul Forţei de Jandarmerie Europene – FJE, Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi de Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar – FIEP şi organizaţiei ATLAS.
Nu în ultimul rând, o realizare importantă înregistrată la nivelul instituţiei noastre este reprezentată de înscrierea Jandarmeriei Române în cadrul instituţiilor furnizoare de asistenţă, în cadrul proiectelor cu finanţare europeană.
În cadrul cooperării multilaterale a Jandarmeriei Române cu instituţii similare din străinătate se înscrie şi participarea reprezentanţilor instituţiei noastre la activităţi comune alături de omologii lor din Portugalia, Olanda, Italia, Franţa, Spania, Polonia, Lituania, Turcia, Iordania, Moldova. Jandarmii români au fost implicaţi în desfăşurarea unor acţiuni din sfera programelor europene în Suedia şi Danemarca.
Angajamentele Jandarmeriei Române în cadrul Forţei de Jandarmerie Europeană şi în Asociaţia Forţelor de Jandarmerie şi Poliţie cu Statut Militar Europene şi Mediteraneene, s-au concretizat prin participarea activă a reprezentanţilor instituţiei la activităţile desfăşurate sub egida organismelor menţionate.
Începând cu data de 02.01.2013, odată cu semnarea de către Organismul Intermediar Elveţian a Acordului de Activitate, a început implementarea proiectului „Consolidarea capacităţilor Jandarmeriei Române,” cofinanţat prin Programul de cooperare elveţiano-român. Bugetul alocat acestui proiect este în sumă de 1.882.352,94 CHF, în baza căruia au fost achiziţionate în cursul anului 2013, 30 autospeciale pentru muncă operativă, în valoare de peste 1.000.000 CHF. Prin Proiectul de cooperare româno-elveţiană – „Consolidarea capacităţilor Jandarmeriei Române” au fost achiziţionate pentru structurile montane 12 autospeciale de patrulare cu tracţiune integrală, 8 autospeciale de intervenţie în mediu montan tip UTV şi un autovehicul pentru deplasare pe zăpadă (snowmobil).
Tot în anul 2013 Jandarmeria Română a desfăşurat activităţi pentru implementarea proiectului „Sistem Unitar de Raportare a Evenimentelor”-SURE, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, având ca obiect un sistem informatic unic de management al evenimentelor.
Jandarmeria Română derulează activităţi specific, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „Antrenamentul Serviciilor de Poliţie din Uniunea Europeană – EUPST”, cu perioada de implementare 2012 – 2014. Proiectul are ca obiectiv crearea unui mod unitar de acţiune a forţelor de jandarmerie şi poliţie europene şi africane, pentru gestionarea unor situaţii de criză, obiectivul final fiind pregătirea a 2.400 de ofiţeri şi subofiţeri capabili să acţioneze împreună într-un mediu internaţional.
Până în prezent, Jandarmeria Română a participat la 4 sesiuni de antrenament în Spania şi Franţa, cu un efectiv de 19 jandarmi, urmând ca în anul 2014 să participe cu un efectiv de aproximativ de 35 jandarmi în Olanda şi Italia.
Principala problemă rămâne cea a mobilităţii, întrucât gradul de asigurare cu mijloace de transport este de numai 29%. Această situaţie, coroborată cu vechimea sau rulajele mari a peste jumătate din parcul de autovehicule existent, reprezintă un factor de risc major asupra îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor structurilor operative şi nefinanţarea pentru anul 2013 a achiziţiei echipamentului de protecţie pentru efectivele participante la misiunile de restabilire a ordinii publice, situaţie care poate genera aspecte negative pe timpul misiunilor, datorită articolelor de echipament cu o uzură pronunţată.
Activitatea pe linie de relaţii publice a avut ca obiectiv consolidarea susţinerii publice şi a încrederii cetăţenilor în Jandarmeria Română, în capacitatea sa de răspuns la solicitările comunităţii de a satisface nevoia de ordine şi siguranţă civică. În acest context, activitatea de relaţii publice a avut un rol deosebit de important şi s-a acţionat pentru transmiterea unor mesaje clare şi obiective, atât în ceea ce priveşte relaţionarea cu reprezentanţii mass-media, cât şi cu cetăţenii. Totodată, la nivelul instituţiei a fost iniţiat un dialog cu organizaţiile nonguvernamentale, formatorii de opinie şi reprezentanţii mass-media în legătură cu problematica respectării drepturilor omului, dialog în urma căruia ambele părţi să beneficieze în mod reciproc de expertiză şi sprijin în aplicarea şi ameliorarea cadrului normativ naţional şi internaţional de profil.
În cadrul unui sondaj de opinie, realizat în perioada 20-28 aprilie 2013, de către INSCOP Research, la comanda cotidianului Adevărul, la întrebarea referitoare la încrederea pe care o au românii în diferitele categorii profesionale, profesia de jandarm s-a situat pe locul al doilea (73,2% – foarte multă încredere), după cea de pompier. Acest sondaj de opinie a fost realizat cu scopul de a prezenta ierarhia încrederii în instituţiile politice, executive, sociale, private şi internaţionale, respectiv o radiografie a încrederii în diverse categorii profesionale.
Obiective şi priorităţi 2014
Obiectivele şi priorităţile Jandarmeriei Române în anul 2014 sunt stabilite în conformitate cu obiectivele prevăzute în documentele programatice de nivel strategic, în baza cărora sunt precizate direcţiile principale de acţiune în domeniul ordinii şi siguranţei publice la nivel naţional:
 Programul de Guvernare 2013 – 2016;
 Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2014 – 2020;
 Planul Strategic Instituţional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014 – 2016;
 Planul Strategic pe Sectorul de Activitate „Ordine Publică şi Siguranţa Cetăţeanului” 2014 – 2017.
În acest context, la nivelul instituţiei a fost elaborat Planul de acţiuni al Jandarmeriei Române pentru anul 2014. Pentru îndeplinirea acestor obiective, principalele acţiuni proiectate pe domeniile fundamentale de activitate sunt următoarele:
 Realizarea unei proiecţii structurale optime şi eficiente la nivelul structurilor Jandarmeriei Române, în concordanţă cu evoluţia cadrului normativ de nivel superior;
 Reevaluarea cadrului normativ din domeniul de competenţă şi întreprinderea demersurilor pentru adaptarea acestuia la cerinţele de evoluţie organizatorică şi operaţională a instituţiei;
 Eficientizarea modului de organizare şi executare a misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice;
 Asigurarea continuării contribuţiei Jandarmeriei Române în cadrul Misiunii de instruire NATO din Afganistan (NTM-A) cu efective de jandarmi, cât şi în cadrul comandamentului ISAF şi în alte teatre de operaţii.
 Redimensionarea sistemului de formare profesională continuă organizat de unităţi care să conducă la apropierea acesteia de nevoile reale de pregătire a personalului impuse de misiunile operative;
 Respectarea obligaţiilor care revin Jandarmeriei Române în calitate de membru cu drepturi depline în Asociaţia Forţelor de Jandarmerie şi Poliţie cu Statut Militar Europene şi Mediteraneene şi în Forţa de Jandarmerie Europeană;
 Consolidarea şi amplificarea cooperării bilaterale cu Franţa, China, Germania;
 Finalizarea procesului de creare a cadrului juridic intern necesar aderării României la Tratatul FJE;

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: