RAPORTUL OADO PE ANUL 2013 – INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ŞI DREPTURILE OMULUI

In anul 2013, Poliţia de Frontieră Română a urmărit îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia naţională în vigoare, atât în ceea ce priveşte optimizarea supravegherii şi controlului la frontieră, cât şi combaterea eficientă a infracţionalităţii transfrontaliere. În derularea activităţilor specifice, P.F.R. a vizat atingerea următoarelor obiective:
• Asigurarea supravegherii şi controlului trecerii frontierei de stat, conform standardelor şi procedurilor comunitare.
• Utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare alocate instituţiei.
• Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare nerambursabile.
• Dezvoltarea cooperării inter-instituţionale în plan intern şi internaţional;
• Definitivarea implementării Sistemului integrat de securitate a frontierei.
• Aplicarea unui sistem de management de calitate.
Indicatori de performanţă realizaţi
• Valorile de trafic înregistrate în punctele de control trecere frontieră au fost de aproximativ 38.495.000 treceri persoane (31.972.000 cetăţeni U.E. şi 6.523.000 cetăţeni non-U.E.) şi 11.282.000 mijloace de transport.
• Creştere cu peste 6% a faptelor ilegale depistate de poliţiştii de frontieră în zonele de competenţă.
• Cele mai multe acte ilicite descoperite au fost pe linia migraţiei ilegale, inclusiv falsul şi uzul de fals – peste 3.500 fapte – urmate de contrabandă cu bunuri, braconajul piscicol şi infracţiunile de natura economico-financiară.
• Frontiera cea mai activă din punct de vedere infracţional, a fost cea cu Ucraina, fiind depistate circa 22% din totalul faptelor penale.
• Au fost depistate 2.049 persoane în trecere sau tentativă de trecere ilegală a frontierei, din care 1.517 cetăţeni străini au fost implicaţi în fenomenul migraţionist. Dintre aceştia, 822 străini erau organizaţi în grupuri, din care 9 grupuri aveau în vedere săvârşirea de trafic de migranţi, fiind reţinuţi 34 traficanţi şi 79 persoane traficate.
• Pentru 3.508 cetăţeni străini nu s-a permis intrarea în România din diferite motive legale.
• Au fost depistate 130 călăuze (59 cetăţeni români şi 71 cetăţeni străini), iar din totalul persoanelor traficate, peste 200 persoane au depus cereri pentru acordarea statutului de azilant la structurile poliţiei de frontieră.
• În anul 2013 s-au constatat 502 infracţiuni de natură economic-financiară şi 1.395 infracţiuni de contrabandă şi fraudă vamală.
Cazuri semnificative
La Marea Neagră, au fost descoperite mai multe grupuri de migranţi, cele 120 de persoane – cetăţeni sirieni – necesitând chiar asistenţă şi prim ajutor din partea poliţiştilor de frontieră, având în vedere ambarcaţiunile nesigure folosite de traficanţi.
Au fost constatate 502 infracţiuni de natura economico – financiară şi 1.395 infracţiuni de contrabandă şi fraudă vamală.
Au fost reţinute 421 persoane în trecere sau tentativă de trecere ilegală a frontierei asupra cărora au fost descoperite bunuri care făceau obiectul contrabandei sau traficului ilegal cu bunuri.
Alte bunuri reţinute în vederea confiscării : 15.593 litri de alcool, 1.452 kg cafea, 178.339 euro şi 608.180 dolari, nedeclaraţi, 33 obiecte suspecte a face parte din patrimoniul cultural naţional, bunuri contrafăcute purtând mărci internaţionale protejate, precum: articole de îmbrăcăminte şi lenjerie, produse cosmetice şi de parfumerie, încălţăminte.
Au fost depistate 283 fapte de natură infracţională pe linia Dreptului de proprietate intelectuală, cu aproximativ 32% mai mult comparativ cu anul 2012.
În vederea contracarării fenomenului de trafic cu ţigări, s-au dispus şi efectuat activităţi specific în urma cărora au fost reţinute în vederea confiscării 8.347.869 pachete ţigări, cu o valoare aproximativă de 89,6 milioane lei, din care 4.836.358 pachete, în valoare de 44,8 milioane lei, au făcut obiectul contrabandei cu ţigări, fiind depistate 37 grupuri organizate în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări în care au fost identificate 282 persoane.
Alte descoperiri înregistrate în anul 2013, au fost:
-225 autovehicule suspecte a fi furate;
-268 arme (majoritatea neletale), 111.483 cartuşe – pentru care nu existau documente legale de trecere a frontierei şi 6,5 tone material pirotehnic;
-0,075 kg cocaină, 3,4 kg canabis, 22.035 bucăţi substanţe anabolizante, 271 bucăţi alte substanţe interzise;
-120 ambarcaţiuni, 53 motoare bărci, 85.993 m plase monofilament, 8.724 unelte de pescuit – folosite la braconajul piscicol, precum şi 32.739 kg peşte (364 kg sturion) şi 191 kg. icre din care 25,8 kg. icre negre.
Valoarea totala a bunurilor de contrabandă reţinute în vederea confiscării se ridică la aproximativ 202 milioane lei, iar din totalul infracţiunilor constatate, aproximativ 52% au fost depistate la frontieră cu Ucraina, 18%, la frontiera cu Moldova si 16%, la frontieră cu Serbia.
Referitor la cooperare internaţională, toate activităţile de agent gen se realizează prin AGENŢIA FRONTEX.
S-a participat la 11 operaţiuni comune şi 3 proiecte pilot, organizate de Agenţia Europeană FRONTEX, din care, la frontiera terestră – 5 operaţiuni comune în state precum: Grecia, Finlanda, Estonia, Lituania, Polonia, Ungaria, Moldova, Ucraina şi Macedonia (participare cu 57 experţi şi 38 autovehicule); la frontiera maritimă 4 operaţiuni comune (participare cu 44 experţi, două nave maritime şi o autospecială cu termoviziune). Poliţiştii de frontieră români aflaţi la bordul Navei amiral „Ştefan cel Mare” a Poliţiei de Frontieră Română, au obţinut rezultate remarcabile, apreciate de colegii europeni, în cadrul operaţiunilor comune pe mare, fiind reţinuţi 1.042 migranţi ilegali, 34 facilitatori şi „nava mamă” implicată în transportul a sute de migranţi ilegali în Italia.
În cadrul unei conferinţe de presă, autorităţile italiene au precizat că este primul caz în care se reuşeste reţinerea unei „nave mamă” în apele internaţionale, ocazie cu care au felicitat poliţiştii de frontieră români pentru aportul important adus în strângerea mijloacelor de probă ce demonstrează implicarea acesteia în transferul de migranţi clandestini.
-La frontiera aeriană – 2 operaţiuni comune şi 3 proiecte pilot în ţări precum: Olanda, Germania, Polonia, Italia, Franţa, Estonia, Belgia şi Moldova (participare cu 18 experţi).
În planul relaţiilor internaţionale, România, prin Poliţia de Frontieră, a preluat Preşedinţia Forumului de cooperare de la Marea Neagră, organism format din Autorităţile de Frontieră şi Gărzile de Coastă din ţările riverane Mării Negre, la nivelul căruia se stabilesc măsuri comune pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii îin această zonă.
A fost organizat cel de-al 9-lea Curs de evaluatori Schengen (derulat la Otopeni, Galaţi şi Constanţa), la care au participat 36 specialişti din state membre U.E. şi unde au fost predate diverse teme de pregătire privind mecanismul de evaluare Schengen.
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră a organizat Forumul şefilor de aeroporturi din Europa şi Asia – la care au participat reprezentanţi din toate statele membre U.E., precum şi invitaţi speciali din Nigeria, Armenia, Azerbaidjan şi Capul Verde.
În total, incluzând aici şi operaţiunile FRONTEX, peste 460 poliţişti de frontieră români au participat la acţiuni bilaterale desfăşurate în străinătate, iar, în ţară, au fost primiţi peste 400 reprezentanţi străini.
Considerăm important faptul că a fost implementat conceptul EUROSUR, cu punerea în aplicare regulamentul specific, fapt ce permite relaţionarea cu celelalte 18 state membre U.E., incluse în concept, situate la frontierele externe de sud-est ale Uniunii Europene. Conform regulamentului, au fost implementat, în reţeaua EUROSUR, peste 1.400 de evenimente înregistrate în zonele de competenţă, făcând posibilă crearea unei imagini situaţionale reale, la nivel european.
Utilizare resurselor umane
Aproximativ 98% procent de încadrare cu personal (la structurile aflate la frontiera externă UE, procent de încadrare de 97%). Pe categorii de personal : aproximativ 17% ofiţeri, 79 % agenţi şi 4% personal contractual. Vârsta medie: 38 ani.
Peste 83% din personalul încadrat îşi desfăşoară activitatea în domeniul operativ şi 17%, în cadrul structurilor suport.
În perioada de referinţă, 993 poliţişti de frontieră au fost recompensaţi, iar împotriva a 235 de angajaţi au fost sancţionaţi disciplinar, din care 4 au fost destituiţi din funcţia publică.
Urmare a măsurilor luate pe linia prevenirii şi combaterii corupţiei în rândul personalului propriu, s-au înregistrat 241 cazuri de desistare ale poliţistilor de frontieră la infracţiunea de luare de mită (suma maximă oferită: 1.000 euro).
• Pregătire profesională:
Peste 2.500 poliţişti de frontieră au participat la cursuri organizate de către instituţiile de învăţământ ale P.F.R., M.A.I. sau firme specializate, iar 3.105 poliţişti de frontieră au participat la activităţi de pregătire complementare (seminarii, simpozioane, consfătuiri, operaţiuni comune, sesiuni de instruire şi comunicări ştiinţifice).
Peste 400 specialişti români şi străini au fost pregătiţi în unităţile de învăţământ ale P.F.R., partenere FRONTEX.
• Resurse materiale:
Grad de înzestrare mijloace auto = 52%;
Grad de înzestrare mijloace navale = 88%;
Grad de înzestrare echipamente de supraveghere = 70%;
Grad de înzestrare echipamente de control = 58%;
Grad implementare Sistem Integrat de Securitate a Frontierei = 94%, din care:
-Subsistemul infrastructura – 100%;
-Subsistemul supraveghere – 98
-Subsistemul comunicaţii mobile profesionale – 92%
-Subsistemul comunicaţii voce-date – 99%
-Subsistemul comunicaţii fixe – 95%
-Subsistemul IT – 75%.
• Resurse financiare:
Fonduri bugetare aproximativ 900 milioane lei;
Fonduri europene nerambursabile:
-Aprox. 7 milioane euro, prin Programul anual 2011 (finalizat), a cărui valoare se ridică la 11,7 milioane euro;
-Aprox. 4 milioane euro, prin Programul anual 2012 (în faza de implementare, cu termen de eligibilitate luna iunie 2014), a cărui valoare se ridica la 15,5 milioane euro;
-Peste 1 milion euro, pentru alte programe finanţate de la nivel european (Programul Cadru 7 – stimularea cercetării colaborative la nivelul statelor membre UE şi 4 proiecte finanţate de Comisia Europeană, ce vizau cooperarea interinstituţională şi internaţională cu alte state în domeniul supravegherii şi controlului frontierei).
Pentru perioada 2014 – 2020, au fost realizate mai multe fişe de proiect pentru finanţarea acţiunilor pe componenţa ordine publică, pentru Fondul de Securitate Internă – domeniul Frontiere şi Vize şi pentru Programele Operaţionale.
Valoarea fişelor de proiect propuse este de peste 42 milioane euro, fără TVA – din care 75% finanţare UE şi 25% cofinanţare naţională şi reprezintă 57% din valoarea totală alocată fondului.
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră are stabilite, pentru anul 2014, ca fiind prioritare următoarele activităţi :
• Menţinerea unei instituţii compatibilă cu structurile similare europene, capabilă să asigure un înalt nivel de supraveghere şi control a frontierelor, să prevină eficient migraţia ilegala şi infracţionalitatea transfrontalieră în zonele de competent.
• Asigurarea necesarului de resurse umane, materiale şi financiare pentru îndeplinirea misiunilor specifice de către toate structurile din subordine.
• Continuarea procesului de pregatire a poliţiştilor de frontieră la nivelul standardelor Schengen.
• Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare nerambursabile destinate securizării frontierei externe a Uniunii Europene.
• Extinderea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu instituţiile de aplicare a legii, din ţară sau străinătate, pentru gestionarii fenomenelor infracţionale transfrontaliere.
• Continuarea participării la operaţiunile comune desfăşurate sub egida Agenţiei FRONTEX şi stabilirea măsurilor comunitare pentru gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.
În concluzie, se constată că Poliţia de Frontieră a aplicat prevederile Codului Frontierelor Schengen şi Manualului Schengen, precum şi celelalte prevederi comunitare în materie, supravegherea şi controlul de frontieră fiind realizate în consens cu practica europeană şi angajamentele asumate de ţara noastră. Supravegherea şi controlul frontierelor române s-a sprijinit pe un sistem de analiză de risc, ce respectă standardele europene, fiind realizat atât la nivel strategic şi operaţional, cât şi la nivel tactic.
În ceea ce priveşte cooperarea interinstituţională internă sau internaţional, aceasta s-a bazat pe schimb operativ de informaţii, participării în comun la investigaţii şi acţiuni, pregătire comună a specialiştilor etc. – a continuat să se dezvolte, fiind fundamentul implementării managementului integrat al frontierelor. De asemenea, s-a participat la operaţiunile organizate sub egida FRONTEX, fiind apreciat profesionalismul poliţiştilor de frontieră.
Rezultatele obţinute confirmă responsabilitatea asumată pentru asigurarea unui climat de linişte, siguranţă, libera circulaţie şi justiţie la frontierele României.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: